นายก อบต.บ้านหม้อ ไฟแรง! กำหนดจัดตั้งคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" เร็วๆ นี้


เมื่องานนี้ ทีม "ปุ๋ยสั่งตัด" นำโดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ พร้อมด้วย ดร.แสงดาว เขาแก้ว และนิสิต ป.ตรี-โท-เอก อีก 5 คน ได้รับเชิญไปให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยแก่ชาวนาบ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ส่วนผมได้แลกเปลี่ยน "หลักคิด" การสร้างกลุ่มและเครือข่าย รวมทั้งการจัดตั้งคลินิกดินฯ ซึ่งการตอบรับดีมากๆ

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ โพสต์
12 มี.ค. 57