คลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี


วันนี้ได้ไปร่วมมีพิธีเปิดคลินิกดินฯ บ้านลำ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของทีมขับเคลื่อน “ปุ๋ยสั่งตัด” สระบุรี เป็นทีมชาวนาผู้นำที่มีผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนห้วยขมิ้น อาสาเป็นหัวหน้าทีม ทีมนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.นี้

น่าดีใจแทนชาวนาบ้านลำ เพราะกว่าจะมาถึงการจัดตั้งคลินิกดินฯ ในวันนี้ ทีมขับเคลื่อน “ปุ๋ยสั่งตัด” สระบุรีได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ อบต.ห้วยขมิ้น อบต.บ้านลำ เนคเทค (สวทช.) กรมส่งเสริมการเกษตร บ้านไร่นาเรา (บริจาคคอมฯ มือสอง 1 ชุด) ทีมปุ๋ยสั่งตัด ฯลฯ

มีข่าวดีแจ้งให้ทราบว่า ทีมเนคเทคได้พัฒนาโปรแกรมแนะนำการใช้ปุ๋ยข้าวสำหรับใช้บน Tablet เสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว และได้นำไปทดลองใช้ในวันนี้ด้วย ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เกษตรกรที่นำตัวอย่างดินมาตรวจมากกว่า 150 ตัวอย่าง ทุกรายได้รับคำแนะนำปุ๋ยกลับไปครบถ้วน แถมมี "แม่ปุ๋ย" ขายในราคาโปรโมชั่นอีกด้วย

นอกจากนี้ ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ ชัยนาท และ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยังนำทีมนักศึกษามาร่วมเรียนรู้ด้วย เพื่อสร้างเกษตรกรมืออาชีพรุ่นใหม่