คลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี


อีก 1 ผลงานของทีมขับเคลื่อน "ปุ๋ยสั่งตัด" สระบุรี ที่นำโดยผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ

วันนี้ นายอำเภอหนองแซงให้เกียรติมาเป็นประธานพิธิเปิดคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมี อบต.โคกสะอาด เป็นเจ้าภาพหลัก ขณะที่สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ให้การสนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ อย่างต่อเนื่อง

ทีมกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยงานอย่างแข็งขัน ส่วนทีมเนคเทคได้รับความสนใจมาก มีผู้เข้าร่วมเวทีหลายรายขอดาวน์โหลดแอพฯ คำแนะนำปุ๋ย นอกจากนี้ ผู้บริหาร ธ.ก.ส.ยังได้นำทีมงานเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

ทีมคลินิกดินฯ ตั้งเป้ าตรวจดินไว้ที่ 200 ตัวอย่าง ปรากฏว่า เกือบบรรลุเป้ าหมายครับ รวมทั้งให้บริการสั่งจองแม่ปุ๋ยและพันธุ์ข้าวในราคาพิเศษอีกด้วย