"ร่ม วรรณประเสริฐ" ต้นแบบ...เกษตรกรยุคใหม่


ต้นแบบเกษตรกรสมัยใหม่ท่านนี้คือ นายร่ม วรรณประเสริฐ วัย 52 ปี แห่งหมู่ 2 บ้านห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการการเกษตรสมัยใหม่ นำเผยแพร่สู่เพื่อนเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่
 
โดยผลงานของเขาเริ่มจากเป็นผู้ริเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นเกษตรกรรายแรกของ ต.ห้วยขมิ้น ที่นำเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" มาทดลองใช้เมื่อปี 2552 เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อีกทั้ง นำวิธี "โยนกล้า" มาใช้ในแปลงนาตัวเองเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นผู้มีความรู้ด้านการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชและแมลงในนาข้าวด้วยวิธีผสมผสาน และการสำรวจนับแมลงศัตรูพืชก่อนตันสินใจใช้สารเคมี จนทำให้การใช้สารเคมีลดลง อีกทั้ง เป็นผู้จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2551 

 
เป็นเกษตรกรรายแรกที่ริเริ่มทำนา 2 ครั้ง คือนาปี/นาปรัง และรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอซัง (เผาฟางข้าว) ทำให้ปัจจุบันชาวนาในพื้นที่งดเผาตอซัง 100% พร้อมแนะนำเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด อีกทั้ง นำอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์สภาพดินจากมหาวิทยาลัยเกษตร มาตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่เพื่อการปลูกข้าว แล้วให้ชื่อว่า "ชุดดินมโนรมย์" อย่างเช่น อ.หนองแค อ.วิหารแดง และ อ.หนองแซง จ.สระบุรี เป็นต้น

 
ด้วยความรู้ดังกล่าว ทำให้นายร่มได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรในอำเภอใกล้เคียง และต่างจังหวัดมักจะแวะเวียนมาศึกษาหาความรู้ ดูงาน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติตาม ที่สำคัญนายร่มได้รับแจ้งจาก ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวชและชุมชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.พร้อมคณะทำงาน ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ "การใช้ปุ๋ยสั่งตัด" แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทุกภาคทั่วประเทศ 

 
สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจรายละเอียดและการใช้ปุ๋ยสั่งตัด สอบถามรายได้ที่ นายร่ม วรรณประเสริฐ โทร.08-6339-8929, 08-1948-0952