มาช่วยกันพลิกโฉมการทำนาในยุคปุ๋ยแพง

ดาวน์โหลดเอกสาร
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)