"ปุ๋ยสั่งตัด นวัตกรรมด้านการเกษตร" รายการวิจัยไทยคิด

"ปุ๋ยสั่งตัด นวัตกรรมด้านการเกษตร" 
รายการวิจัยไทยคิด ออกอากาศช่องทีวีไทย (17 พ.ค. 52)

ตอนที่ 3


ตอนที่ 2


ตอนที่ 1