ปุ๋ยสั่งตัด สูตรธาตุอาหารดิน

รายการเกษตรทำกิน คมชัดลึก ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 55