ปุ๋ยสั่งตัด - รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

ปุ๋ยสั่งตัด - รายการบ่ายนี้มีคำตอบ 
ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
เกษตรกรต้องรู้จักดิน ต้องใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิด ถูกปริมาณ ถูกเวลา