“ปุ๋ยสั่งตัด” ตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่ลดต้นทุนได้จริง

รายการเกษตรฮอตนิวส์ 
ออกอากาศวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557

ตอนที่ 1
ลดต้นทุนด้วย “คลินิกดินและปุ๋ยสั่งตัด”


ตอนที่ 2
“ปุ๋ยสั่งตัด” ตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่ลดต้นทุนได้จริง