แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน