สัมภาษณ์ นายสัมพันธ์ เย็นวารี เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จ จากการใช้ปุ๋ยสั่งตัด

สัมภาษณ์ นายสัมพันธ์ เย็นวารี เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จ จากการใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" 
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา