เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เฮ! ใช้ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัด ผลผลิตเพิ่ม

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ใช้ปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่กลางไร่ข้าวโพด หมู่ 2 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุ โลกโดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงโครงการปุ๋ยสั่งตัด ว่า เป็นการวิเคราะห์ดิน ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของพืช ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอนครไทย เข้าร่วมโครงการในปี 2553 นี้ กว่า 50 รายแล้ว โดยแต่รายประสบผลสำเร็จสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและได้ผลผลิตที่มีน้ำหนักดี ขึ้น และมีเงินรายได้ 

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กล่าวว่า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทาง สกว.ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรที่มีปัญหาต้นทุนการผลิตพืชเกษตรสูง เมื่อมาสำรวจค่าดินและปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ปรากฏว่าเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่ใช้กับ นาข้าว ซึ่งทำให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยสูงและไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร ทางทีมวิจัยจึงทดสอบคุณภาพดินและแนะนำให้ใช้ปุ๋ยตามที่พืชต้องการผลปรากฏว่า ผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกร อ.นครไทย ดีขึ้นเกษตรกรพึงพอใจ และเข้าร่วมโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพิ่มขึ้นอีกตำบลละกว่า 100 ราย โดย ปุ๋ยสั่งตัดนี้ นอกจากจะใช้กับข้าวโพดแล้ว ยังทดลองใช้กับการปลูกข้าวและมันสำปะหลังด้วย 

นายมาลัย จันทร์ส่อง เกษตรกร หมู่ 2 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก กล่าวว่า จากผลการทดลองโครงการบูรณาการเพื่อลดพึ่งเข้าร่วมโครางการได้ประมาณ 5 เดือน ได้ทดลอง ใช้ปุ๋ยเคมีแบบ “สั่งตัด” โดย ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำแล้ว ปรากฏว่าว่าสามารถลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยไร่ละ 900 บาท อีกทั้งผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 35 % โดยข้าวโพด 10 ฝัก ที่ใช้แบบเดิมน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม แต่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบ “สั่งตัด” ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 กิโลกรัม