องคมนตรีลงแขกเกี่ยวข้าวปุ๋ยสั่งตัด จ.กาฬสินธุ์

เช้าวันนี้ ( 22 พ.ย.2555 ) พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวโครงการปุ๋ยสั่งตัด ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านขวัญเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ


นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม “ลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวโครงการปุ๋ยสั่งตัด” ในวันนี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนให้แปลงนาเกษตรกร บ้านขวัญเมือง หมู่ที่2 อำเภอยางตลาด นำโครงการปุ๋ยสั่งตัดของมูลนิธิพระดาบสมาดำเนินการเพื่อเป็นแปลงนานำร่อง และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ปรากฏว่าผลผลิตดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับแปลงนาข้างเคียงที่ไม่ได้ดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาดำเนินการตามแบบปุ๋ยสั่งตัด จึงได้จัดกิจกรรมลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวแปลงนาในโครงการปุ๋ยสั่งตัดขึ้นในวันนี้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอยางตลาด


ด้านนายสมศักดิ์ แสนหิรัญ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า เป็นความโชคดีของชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการปุ๋ยสั่งตัด ที่ทำให้เกษตรกรสามารถมองเห็นแนวทางการลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี โครงการปุ๋ยสั่งตัดได้รับการสนับสนุนทางความรู้จากมูลนิธิพระดาบสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวิธีการไม่ซับซ้อน เพียงแต่จะต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ย เพื่อที่จะได้ทราบว่าดินบริเวณนั้นยังขาดแร่ธาตุชนิดใด ซึ่งผืนดินในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรสามารถที่จะดำเนินการเองได้ ดังนั้น โครงการปุ๋ยสั่งตัด จึงเป็นที่มาของการจัดหาปุ๋ยให้เหมาะสมกับดิน ดังเช่นคนตัดเสื้อผ้าสวมใส่ให้พอดีตัวนั่นเอง ทั้งนี้ ในปี 2556 อำเภอยางตลาด จะขยายผลโครงการปุ๋ยสั่งตัดในทุกตำบล โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้เกษตรกร และคาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาดินก่อนทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นที่มาของการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป


ที่มาข่าว

http://bit.ly/V588ZK