พระดาบสสัญจร ครั้งที่ 83 ที่จังหวัดแพร่

องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส เปิดโครงการมูลนิธิพระดาบสสัญจรครั้งที่ 83 พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ขาดแคลนพร้อมมอบต้นกล้ายางนาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

วันนี้ (1ธ.ค.55)เวลา 09.30 น.ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ คณะข้าราชการสำนักพระราชวัง และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส นำโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 83 ไปบริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับจังหวัดแพร่ มอบถุงพระราชทาน แก่ประชาชนในอำเภอเมืองแพร่ จำนวน 200 คน ด้วยพร้อมมอบถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ขาดแคลนจำนวน 200 ราย,มอบรถเข็นแก่ผู้พิการจำนวน 5 คัน ,มอบไม้เท้าจากโครงการ ก้าวย่างที่มั่นคง แก่ผู้สูงอายุในชุมชน 20 ราย พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และหลักสูตร ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.2555 และมอบต้นกล้ายางนาแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จำนวน 100 ต้น

มูลนิธิพระดาบส ได้จัดโครงการพระดาบสสัญจร ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ รวม 8 สาขา คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน เคหะบริบาลและช่างเชื่อม รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลการเกษตร และช่างยนต์ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ เกษตรกร ทั่วประเทศอีกด้วย 

ที่มาข่าว

http://bit.ly/11dz4xe