เวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 85 (ปุ๋ยสั่งตัด)

วันที่ 23 ก.พ.56 มูลนิธิพระดาบสร่วมกับทีมปุ๋ยสั่งตัดได้อบรมเกษตรกรปลูกข้าว เรียนรู้ปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดพึ่งตนเอง เวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 85 ณ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 50 คน


รูปภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/LDUcsGRUSi6n6zo86