คลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” บ้านสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันนี้ “ทีมปุ๋ยสั่งตัด” ได้ไปร่วมพิธีเปิดคลินิกดินฯ บ้านสวนแตง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านสวนแตง ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองฯ ไพรัช หวังดี กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดคลินิกดินฯ