ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” ที่สระบุรี

วันนี้ ได้ไปช่วยทีมกรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดตั้ง "ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน" โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร ที่จังหวัดสระบุรี

กลุ่มเกษตรกรในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศที่สนใจจัดตั้ง "ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน" กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ในพื้นที่ หรือคุณแอม 08-5246-4464

กลุ่มเกษตรกรที่ "พร้อมที่สุด" ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้ทันที คือ กลุ่มที่ อบต./เทศบาลสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มได้รับประโยชน์ด้วย และมีเงินทุนหมุนเวียน 3 แสนบาท สำหรับใช้เป็นกองทุนซื้อแม่ปุ๋ยมาจำหน่าย

กลุ่มฯ ที่มี "ความพร้อมที่สุด" กรุณาติดต่อด่วน! ที่คุณแอม หรือโดยตรงที่ผม (08-1306-5373) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่มฯ ในจังหวัดเชียงราย อยุธยา และสระบุรี เนื่องจากสภาวิจัยแห่งชาติต้องการจัดทำโครงการนำร่อง

กลุ่มฯ ในจังหวัดเชียงราย พบกันที่บูธ "ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน" ในงานคืนความสุขให้เกษตรกร ที่อำเภอเวียงชัยพรุ่งนี้ (31) ครับ!!!