หนังสือ

ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (01/06/58)

เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดิน และปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น

(รายละเอียด...)

การ์ตูนรู้จักดิน รู้จักปุ๋ย

โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (19/01/54)

เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน เกษตรกรทั่วไป ครูสอนนักเรียน และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร

(รายละเอียด...)

ดินที่ใช้ปลูกข้าว

โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (10/04/50)

ดินที่ใช้ปลูกข้าว เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาดินนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยของ Drs. F.N. Ponnamperuma , W.H. Patrick, Jr.,  K Kyuma ฯลฯ ซึ่งเป็นนักวิจัยชั้นนำของโลกทางด้านดินที่ใช้ปลูกข้าว

(รายละเอียด...)