พิชิต เกียรติสมพร ทางรอดชาวนาอยู่ที่ผลกำไรหรือรายเหลือ

คุณพิชิต เกียรติสมพร ผู้นำชาวนาและประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัด” เมื่อปี 2548 จากการแนะนำของ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ และศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ โดยอาจารย์ได้ให้หลักคิดว่า “ทางรอดของชาวนาอยู่ที่ผลกำไรหรือรายเหลือ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่สูง” คุณพิชิตจึงเกิดความสนใจและได้ร่วมทำแปลงทดสอบ “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยที่ตนเองถือปฏิบัติอยู่ ผลปรากฏว่า การใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” ได้ผลผลิตข้าวสูงกว่า ขณะที่ต้นทุนต่ำกว่า

หลังจากนั้นคุณพิชิตจึงใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” ในการทำนาของตนเองทั้งหมด 52 ไร่ และได้นำ “ปุ๋ยสั่งตัด” มาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย นอกจากนี้ คุณพิชิตยังได้เล่าว่า แต่ก่อนปลูกข้าวปีละ 3 ครั้ง และเผาฟางด้วย แต่พอหันมาใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำนาใหม่ คือ ทำนาปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงบำรุงดินโดยการปลูกปอเทืองในพื้นที่นาที่น้ำไม่ท่วม ส่วนพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วม ก็ใช้วิธีหมักฟางแทน

ผลปรากฎว่า ต้นทุนการผลิตข้าวลดลงจากไร่ละ 4,000 บาท เหลือเพียง 2,000 กว่าบาท และในฤดูปลูกที่ดูแลทุกอย่างได้ดีหมด ได้ผลผลิตถึงไร่ละ 100 กว่าถัง

เกษตรกรหลายคนคิดว่าการใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” มีความยุ่งยาก แต่คุณพิชิตบอกว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด และย้ำว่าการลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเกษตรกรต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในการทำนา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณพิชิตได้ที่ โทร. 089-174-2512