สำรวม ยอดเศรณีย์ เกษตรกรปลูกข้าวโพด จ.นครราชสีมา

นายสำรวม เกษตรกรอำเภอปากช่อง เป็นเกษตรกรคนหนึ่งในจำนวน 200 คนที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดกับข้าวโพดตั้งแต่ปี 2544 จากอาจารย์ทัศนีย์และอาจารย์ประทีป เดิมปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 100 ไร่ ทุกวันนี้ลดลงเหลือเพียง 60 ไร่ ปลูกยางพารา 40 ไร่ ได้นำเอาความรู้จากการอบรมไปใช้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ดิน ทำให้ลดต้นทุนได้ไร่ละ 400-500 บาท ผลผลิตก็ชัดเจน และไม่เจอปุ๋ยปลอม คุณสำรวมได้เล่าว่าเมื่อก่อนทำการเกษตร สะสมหนี้สินตลอด การใช้ปุ๋ยก็ใช้ตามเพื่อนบ้าน ผลผลิตที่ได้ออกมาไม่มีคุณภาพ หลังจากได้มาศึกษาการใช้ปุ๋ยสั่งตัด ทำให้เหมือนเจอชีวิตใหม่ ทุกวันนี้เป็นอิสระ มีความสุข ความสบายใจกับอาชีพเกษตรกร ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยสั่งตัดมาบวกกับผลผลิตได้ราคาดี ตอนนี้ก็อยู่สบาย มีเงินเหลือสามารถซื้อเครื่องจักรกลได้ด้วยเงินสด ที่ดินทำกินก็ไม่ขาย ไม่ต้องบังคับลูกไปหางานทำ ฝากถึงเพื่อนเกษตรกรว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีถ้าได้มีโอกาสเข้าร่วม คิดว่าชีวิตท่านจะเปลี่ยนทันที อย่างน้อยเราก็จะได้ใช้ปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ เมื่ออาจารย์มีประชุมที่ไหน ถ้าว่างจะไปร่วมด้วยตลอด