ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยปุ๋ยสั่งตัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGTEMxeUlSdEpiRXM

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)