คลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนปลูกข้าวไร่ละ 1,500 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGY1lYTVNrVlpCSTg

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)