ปุ๋ยสั่งตัด เทคโนโลยีเพื่อลดต้นการผลิตของเกษตรกรและการขยายผล

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGTzcwRmNpZllCR1E

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)