พัฒนาการปุ๋ยสั่งตัด จากวันนั้นจนถึงวันนี้และความคาดหวัง

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGV1IzejhaUHZXZEE

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)