เปลี่ยนจาก "สหกรณ์ฯ สร้างหนี้" เป็น "สหกรณ์ฯ สร้างสุข"

"ปุ๋ยสั่งตัด" นอกจากลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่แล้ว ยังเพิ่มคุณภาพเมล็ดข้าวอีกด้วย

ปี 61/62 เปลี่ยนจาก "ข้าวเปลือก" เป็น "ข้าวปลูก" ขายเมล็ดพันธุ์ได้ 200 ตัน

ขอขอบคุณ นายสำเนียง โพธิ์สุ ผจก.สหกรณ์การเกษตร (สกก.) โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 

ที่เชิญชวนผู้นำ สกก.ไปเรียนรู้ "ปุ๋ยสั่งตัด" ครับ