การเก็บตัวอย่างดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/open?id=0B8AtgBF7YhaGak55YVBid0dQUlk

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)