เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGc1dKMkxHa2pEY1E

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)