การจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวิธีวิเคราะห์ดิน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGcEoxVHN2bDZBZGs

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)