รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGdUlUQ1cxcUFYdFU

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)