การเก็บตัวอย่างดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1sm-qsWPiiwRd2kHm_-WnGHMHUPVGVv_m

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)