รู้จักดิน ปุ๋ย และเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (เอกสารสไลด์)

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1hTE7QZLrUQuNmNx8IGkaY-8C4cBLUE2m

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)