วิธีวิเคราะห์ดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1j2ml5W07btbpj3N0YL2xJCjfybkdV0B4

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)