วิดีโอ

หลักวิชาดินและปุ๋ย

วิดีโอ หลักวิชาดินและปุ๋ย 16 ตอน

 รายละเอียด...>>

46.อะไรคือปุ๋ยสั่งตัด

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (26/07/63)

สั่งที่ไหน ตัดที่ไหน แล้วทำไมต้องเป็นปุ๋ยสั่งตัด

(รายละเอียด...)

45.การเก็บตัวอย่างดิน และ การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (25/07/63)

การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH ของดิน)

(รายละเอียด...)

44.ม.ก. ชี้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่ใช่เทคโนโลยี่ปุ๋ยสั่งตัด

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (24/07/63)

ปุ๋ยสั่งตัด ช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืช ตรงตามลักษณะของดิน จึงไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับปุ๋ยสั่งตัด เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชและดิน

(รายละเอียด...)

43.สัมภาษณ์ นายสัมพันธ์ เย็นวารี เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จ จากการใช้ปุ๋ยสั่งตัด

โดย kuradio khonkaen (3/07/61)

เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จ จากการใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

(รายละเอียด...)

42.ขอนแก่นส่งเสริมการใช่ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนการผลิตข้าว

โดย อีสานวันนี้ (27/06/61)

จังหวัดขอนแก่นมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว เลือกใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับดินและพืชที่ปลูก

(รายละเอียด...)

41.รายการพิเศษสถานีวิทยุ ม.ก. เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด"

โดย KU Radio Thailand (18/06/61)

รายการพิเศษสถานีวิทยุ ม.ก. เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด" วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ดำเนินรายการ โดยศศิธร สินภักดี ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107KHz  และเครือข่าย 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ

(รายละเอียด...)

40.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะใช้ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนการผลิต

โดย CH7News (18/06/61)

หากเกษตรกรไทยสามารถนำเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ที่ถูกต้องมาใช้งานจริงได้ จะช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากจะทำให้ผลผลิตต่อไร่มีมากขึ้นและขายได้ราคาดี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมและขออาสาเข้าไปร่วมขับเคลื่อนโครงการ "ปุ๋ยสั่งตัด”

(รายละเอียด...)

39.ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (08/06/61)

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจดิน เพื่อดูค่าธาตุอาหารในดิน สำหรับใช้ปุ๋ยสั่งตัด ให้ถูกต้องกับนาข้าวของเกษตรกร

(รายละเอียด...)

38.ปุ๋ยสั่งตัด โดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร

โดย  กรมประชาสัมพันธ์ (08/06/61)

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมงานวิจัยในการลดต้นทุน ปุ๋ยสั่งตัด เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ ใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืช ลดต้นทุนปุ๋ย ลดโรคแมลง เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร

(รายละเอียด...)

37.เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" เพิ่มผลผลิตการเกษตร

โดย NBT2HD (3/05/61)

เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" เพิ่มผลผลิตการเกษตร วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD

(รายละเอียด...)

36.ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด  (03/05/61)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(รายละเอียด...)

35.ปฎิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปเกษตรกรไทย

โดย ช่อง 13 สยามไทยเกษตรกรไทยต้องปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(รายละเอียด...)

34.ชาวนามืออาชีพ

โดย  คนทำสื่อเปิดประตูสู่ชุมชน (26/10/59)

เกษตรกร มีความสำคัญในฐานะที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่ความเป็นอยู่กลับมีแต่ความลำบากและเต็มไปด้วยหนี้สิน เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ขาดการใช้เทคโนโลยี จึงทำให้เกษตรกรยากจน เกิดเป็นความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่อุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ

(รายละเอียด...)

33.คลินิกดิน - Hotline Thailand

โดย รายการ Hotline Thailand (25/05/59)

มหกรรมตรวจดิน โครงการคลินิกดิน ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน

(รายละเอียด...)

32. The Researcher : ศาสตร์แห่งดิน

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (08/05/59)

ทำนามาหลายชั่วอายุคน แต่ทำไมถึงไม่รวยซักที? นักวิทยาศาสตร์ไทย จะมาช่วยไขปริศนา ขุดความลับของ "ดิน" และ "ปุ๋ย" สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวชาวนามากที่สุด แต่ชาวนากลับรู้จักน้อยที่สุดอย่างไร ผลงานของ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ หัวหน้าทีมเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตกระดูกสันหลังชาติให้มีความสุขกว่าที่เคย

(รายละเอียด...)

31.การขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด  (15/04/59)

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ข่าวเรื่อง การขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  ถึงการสรุปและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

(รายละเอียด...)

30.ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (9/02/59)

สื่อเพื่อการส่งเสริมบริการวิชาการ สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโดยฝ่ายสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รายละเอียด...)

29.ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (26/10/58)

ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ยในระดับแนวหน้าของไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล

(รายละเอียด...)

28.ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า

โดย รายการคิดยกกำลังสอง ช่อง TPBS  (20/03/58)

รายการคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า จะชวนทุกท่านมารู้จัก “ปุ๋ยสั่งตัด” ว่าคืออะไร จะสร้างประโยชน์ให้เกษตรได้อย่างไร และอุปสรรคในการใช้ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร

(รายละเอียด...)

27.เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

โดย ข่าว TPBS วาระประเทศไทย  (24/02/58)

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเป็นตัวช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ยิ่งการแข่งขันทางการค้าสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งเสียงมากเท่านั้น เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าวนาน้ำตม

(รายละเอียด...)

26.คลินิกดินฯ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จ.สระบุรี : นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย

โดย ข่าว TPBS วาระประเทศไทย  (23/02/58)

ความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับเกษตรกรเป็นเรื่องจำเป็น ควรจะต้องประเมินคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูกตามความจำเป็น การใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นยังเพิ่มต้นทุนการเกษตรอีกด้วย

(รายละเอียด...)

25.รายการเกษตรสร้างชาติ เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

โดย สำนักข่าวไทย (2/02/58)

มหกรรมตรวจดินเพื่อความยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อวัดค่า NPK ในดิน เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เกษตรกสามารถทำได้ด้วยตนเอง

(รายละเอียด...)

24. เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด แนวคิดทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพดิน

โดย ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 (25/01/58)

เครือข่ายลุ่มเจ้าพระยาป่าสักร่วมกับกลุ่ม Progress Thailand ร่วมผลักดันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการให้ปุ๋ยที่ตรงตามธาตุอาหารในดินของแต่ละท้องที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 60%

(รายละเอียด...)

23. คืนความสุขให้คนในชาติ (ปุ๋ยสั่งตัด)

โดย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ (16/01/58)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ถึงการนำเทคโนโลยีปุ่ยสั่งตัดมาใช้ในพื้นที่ชลประทานภาคกลาง 20 จังหวัด

(รายละเอียด...)

22. ปุ๋ยสั่งตัด : ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย

โดย MCOT Family (13/10/57)

สารคดี ชุด "ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต" ตอน “ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT Family (ทีวีดิจิทัล) วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00-17.30 น.

(รายละเอียด...)

21. "ปุ๋ยสั่งตัด" ตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่ลดต้นทุนได้จริง

โดย รายการเกษตรฮอตนิวส์ (1/07/57)

(รายละเอียด...)

20.การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (5/1/57)

(รายละเอียด...)

19.เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (31/12/56)

(รายละเอียด...)

18.คลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด

โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (11/12/56)

(รายละเอียด...)

17.ปุ๋ยสั่งตัด

โดย รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 (06/02/56)

(รายละเอียด...)

16.เกษตรกรไทยรวยได้ด้วยปุ๋ยสั่งตัด

โดย รายการเจาะลึกประเด็นร้อน MOACTV (27/12/55)

(รายละเอียด...)

15.ปุ๋ยสั่งตัด สูตรธาตุอาหารดิน

โดย รายการเกษตรทำกิน คมชัดลึก (01/04/55)

(รายละเอียด...)

14. พระดาบสสัญจร (ปุ๋ยสั่งตัด)

โดย รายการ ๑ ในพระราชดำริ ช่อง 9 (16/07/54)

(รายละเอียด...)

13. ปุ๋ยสั่งตัด คืออะไร

โดย รายการทิดบ้วนชวยคุย ช่อง NBT (05/06/54)

(รายละเอียด...)

12. "ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

โดย ข่าวภาคค่ำ ช่อง Thai PBS (16/04/54)

(รายละเอียด...)

11. สถานีนวัตกรรม - เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

โดย รายการสถานีนวัตกรรม มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (18/01/54)

(รายละเอียด...)

10. ปุ๋ยสั่งตัด - นักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552

โดย รายการ KU Online มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (18/01/54)

(รายละเอียด...)

9. เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ในการผลิตข้าวโพด

โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (08/10/53)

โครงการ "ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย"

(รายละเอียด...)

8. ปุ๋ยสั่งตัด - ปฎิรูปเกษตรกรไทย

โดย รายการเกษตรฮอตนิวส์ ช่อง 3 (14/06/53)

(รายละเอียด...)

7. แนวพระราชดำริฟื้นฟูดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ (10/06/53)

(รายละเอียด...)

6.ปุ๋ยสั่งตัด รางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552

โดย สวทช. (15/10/52)

(รายละเอียด...)

5. "ปุ๋ยสั่งตัด" คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552 

โดย ช่อง 7 (12/10/52)

(รายละเอียด...)

4. จับกระแส "ปุ๋ยสั่งตัด" 

โดย รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี  (10/10/52)

(รายละเอียด...)

3. "ปุ๋ยสั่งตัด นวัตกรรมด้านการเกษตร" 

โดย รายการวิจัยไทยคิด ออกอากาศช่องทีวีไทย (17/05/52)

(รายละเอียด...)

2. ช่วยชาติบูรณาการ : ยุวเกษตรกรตรวจสอบคุณภาพดิน 

โดย ช่อง 7 (19/02/52)

(รายละเอียด...)

1. เกษตรกรตัวอย่าง

โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (26/01/50)

พบกับคุณสมพันธ์ เย็นวารี คุณไมตรี แซ่เลี้ยง คุณสำรวม ยอดเสรนีย์ คุณกฤชพัฒน์ เมืองศรี เกษตรกรตัวอย่างการใช้ปุ๋ยสั่งตัด

(รายละเอียด...)