ช่วยชาติบูรณาการ : ยุวเกษตรกรตรวจสอบคุณภาพดิน

ช่วยชาติบูรณาการ : ยุวเกษตรกรตรวจสอบคุณภาพดิน ร้อยเอ็ด 

ออกอากาศช่อง 7 (19 ก.พ. 52)