จับกระแส "ปุ๋ยสั่งตัด"

จับกระแส "ปุ๋ยสั่งตัด" รายการคนไทยหัวใจเกษตร

ออกอากาศช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี  (10 ต.ค. 52)