ปุ๋ยสั่งตัด - ปฎิรูปเกษตรกรไทย

"ปฏิรูปเกษตรกรไทย" รายการเกษตรฮอตนิวส์ ช่อง 3

 

ตอนที่ 4 (ออกอากาศ 17 มิถุนายน 2553)

** ตอนที่ 4 ช่วงแรกจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษ ตั้งแต่นาทีที่ 1:30 เป็นต้นไปเป็นเสียงไทย

  ตอนที่ 3 (ออกอากาศ 16 มิถุนายน 2553)

 ตอนที่ 2 (ออกอากาศ 15 มิถุนายน 2553)

 ตอนที่ 1 (ออกอากาศ 14 มิถุนายน 2553)