"ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

"ฝันกำลังจะเป็นจริง" 

 

         1. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ครม.ได้อนุมัติโครงการ "ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้ว ในระยะแรก จะดำเนินการเฉพาะข้าวนาปี 2554 เป็นการแนะนำ "ปุ๋ยสั่งตัด" สำหรับข้าวเป็นรายตำบล ส่วนในระยะต่อไป จะเป็นมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

         2. ชาวนาที่สนใจต้องแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธกส. ตอนไปขึ้นทะเบียนประกัน

รายได้ ซึ่งชาวนาจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

                 (1) ต้นทุนปุ๋ยเคมีจะลดลงประมาณ 20% เพราะไม่ได้ใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" เป็นรายแปลง

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้มากถึง 47%

                 (2) ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 5%

                 (3) ได้รับความช่วยเหลือค่าปุ๋ยเคมีกิโลกรัมละ 1.50 บาท หรือตันละ 1,500 บาท

                 (4) ชาวนาไม่ต้องหาซื้อปุ๋ยเอง และไม่ต้องใช้เงินสดซื้อปุ๋ย เพราะ ธกส.จะหักเงินค่าปุ๋ยในขั้นตอนจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนา

                 (5) เมื่อใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" จะลดปัญหาข้าวล้ม และใช้ยาฆ่าแมลงลดลงด้วย เพราะต้นข้าวแข็งแรง

ถ้าใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" เป็นรายแปลง เกือบไม่ต้องใช้ยาฆ่าแลงเลย

         3. เกษตรตำบล และ ธกส. จะเป็นกลไกหลักในการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่

 

ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

prateep.v@pan-group.com

081-3065373

29 เมษายน 2554

 

         หมายเหตุ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ครม. นัดพิเศษ ได้อนุมัติและแก้ไขชื่อโครงการใหม่เป็น

"โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร" เรียกสั้นๆ ว่า "โครงการปุ๋ยลดต้นทุน")

 

ตอนที่ 10

ธกส.เริ่มจ่ายชดเชยราคาปุ๋ย 26 พ.ค.นี้

(ออกอากาศช่อง 9 ข่าวภาคค่ำ - 20 พ.ค.54)

 

 

ตอนที่ 8-9

โครงการปุ๋ยลดต้นุทน

(ออกอากาศช่อง NBT รายการคุยนอกทำเนียบ - 6 พ.ค.54)

 

 

ตอนที่ 7

คณะกรรมการฯ ปุ๋ยสั่งตัด เตรียมเสนอลดงบประมาณให้เหมาะสม

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวค่ำ - 30 เม.ย.54)

 

 

ตอนที่ 6

เปรียบเทียบโครงการปุ๋ยสั่งตัดต้นแบบกับโครงการรัฐส่งเสริม

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวค่ำ - 27 เม.ย.54)

 

 

ตอนที่ 5

ปุ๋ยสั่งตัดช่วยลดต้นทุนการทำนาภาคกลางได้มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ขั้นตอนการใช้ปุ๋ยสั่งตัด

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวเที่ยง - 25 เม.ย.54)

 

 

ตอนที่ 4

ประธาน TDRI เห็นด้วยโครงการปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวค่ำ - 24 เม.ย.54)

 

 

ตอนที่ 3

แนวคิดการอุดหนุนราคาปุ๋ยเคมี นักวิชาการหนุนการใช้ปุ๋ยสั่งตัดอย่างจริงจัง

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวค่ำ - 23 เม.ย.54)

 

 

 

ตอนที่ 2

ตัวอย่างการลดต้นทุนการทำนา จ.สระบุรี 

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวค่ำ - 15 เม.ย.54)

 

 

 

ตอนที่ 1

ปุ๋ยแพง แนะตรวจสภาพดินลดการใช้ปุ๋ยได้มาก คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

(ออกอากาศช่อง Thai PBS ข่าวค่ำ - 12 เม.ย.54)