ปุ๋ยสั่งตัด คืออะไร

รายการทิดบ้วนชวยคุย ช่วงภาษาเกษตร - 5 มิ.ย.54