พระดาบสสัญจร (ปุ๋ยสั่งตัด)

 

พระดาบสสัญจร - รายการ ๑ ในพระราชดำริ 

ตอนที่ 2 ออกอากาศช่อง 9  - 23 ก.ค.54  

ตอนที่ 2-2

 

 

 ตอนที่ 2-1

 

 

 

ตอนที่ 1 ออกอากาศช่อง 9  - 16 ก.ค.54 

 

ตอนที่ 1-3

สาระน่ารู้ปุ๋ยสั่งตัด 

 

 ตอนที่ 1-2

แนะนำโครงการพระดาบสสัญจร

 ตอนที่ 1-1

แนะนำโรงเรียนพระดาบส