“ปุ๋ยสั่งตัด” ตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่ลดต้นทุนได้จริง

รายการเกษตรฮอตนิวส์ 

ออกอากาศวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557

ตอนที่ 1

ลดต้นทุนด้วย “คลินิกดินและปุ๋ยสั่งตัด”

ตอนที่ 2

“ปุ๋ยสั่งตัด” ตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่ลดต้นทุนได้จริง