ปุ๋ยสั่งตัด : ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย

สารคดี ชุด "ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต" ตอน “ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT Family (ทีวีดิจิทัล)

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00-17.30 น.