คลินิกดินฯ หนองแค จ.สระบุรี : นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย

คลินิกดินฯ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จ.สระบุรี : นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย

โดย ข่าว TPBS วาระประเทศไทย  (23/02/58)