นานาทัศนะ

4.บัณฑิตที่พึงปรารถนาต่อสังคม

โดย ศ. ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (1/06/57)

การทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ แต่สะสมความดีไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ เมื่อปิดทองหลังพระมาก ๆ ทองก็จะล้นออกมาทางด้านหน้า ทำให้ผู้คนเห็นและรับรู้ถึงความดีที่เราได้ทำแล้ว

(รายละเอียด...)

3.ใครก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้

โดย สุมนา  เชื่อมนาคทอง (19/11/56)

ใครก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้ เปลี่ยนชีวิตตนเองด้วยความคิดของตนเองเท่านั้น

(รายละเอียด...)

2.เส้นทางสัญจร ขอนแก่น-อ่างทอง กับอะไร ใต้เท้า

โดย ณัฐมนต์ กลิ่นธูป (7/06/56)

ปุ๋ยสั่งตัด ส่งเสริมให้เกษตรกร เรียนรู้ที่จะสังเกต และผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อเหมาะแก่สภาพพื้นที่ของตน ทำให้กระทบต่อเวลาของเกษตรกรและรายได้หลักของผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมี แล้วทำไมจะผสมปุ๋ยที่เรียกว่า “ปุ๋ยสั่งตัด”เพื่อเหมาะแก่สภาพพื้นที่นาไม่ได้ คนขายมีรายได้เพราะมีเกษตรกรสั่งตัดปุ๋ย เกษตรกรได้ปุ๋ยที่เหมาะสมและใช้เงินอย่างคุ้มค่า นั่นคือบทเรียนที่หาไม่ได้ในมหาวิทยาลัย

(รายละเอียด...)

1.หนทางวัดใจ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)-ขอนแก่น-อ่างทอง ของงานวิจัย (ปุ๋ยสั่งตัด) ไม่ขึ้นหึ้ง

โดย สุมนา  เชื่อมนาคทอง (7/06/56)

งานวิจัยปุ๋ยสั่งตัดเป็นมากกว่างานวิจัยใช้ได้จริง วันนี้อาจจะสายเกินไปแล้ว ถ้านักวิจัยไทยยังไม่ได้เริ่มคิดก่อนทำงานวิจัยว่า ผู้ที่จะใช้ผลงานวิจัยคือใคร นำไปใช้ประโญชน์อะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

(รายละเอียด...)