ประจักร ศรีประเสริฐ เกษตรกรปลูกอ้อย จ.ขอนแก่น

เกษตรกรปลูกอ้อยจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ เพียง 1 ปี เขามีพื้นที่ปลูกอ้อยเพียง 60 ไร่ แต่ขณะนี้ได้รับจำนองมาอีก 55 ไร่ รวมเป็น 115 ไร่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต และฐานะของนายประจักร อย่างรวดเร็ว ในอดีตนายประจักรทำงานหนักมาก และมีหนี้สิ้น หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้หลักคิดต่างๆ มีการปรับความคิดมากมาย ขณะนี้นายประจักรได้ปลูกพืชหลายชนิดในไร่นอกจากอ้อย มีเวลามากขึ้น เนื่องจากจัดการเป็น นายประจักรได้ขายอ้อยที่ปลูกได้เพียง 3 เดือน เป็นบางส่วนไปก่อน ดังนั้นจึงมีเวลามากขึ้น ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว และขายประกัน มีรายได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกปี นายประจักรใช้แรงงานน้อยลง และมีรายได้มากขึ้น มีความสุขมากขึ้น