เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/open?id=0B8AtgBF7YhaGSm81QVBpb1IxT2s

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)