ความจริงเรื่องปุ๋ย

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://docs.google.com/open?id=0B8AtgBF7YhaGQ1RKU1JsZXhrbGM

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)