ปุ๋ยสั่งตัด..ลดต้นทุนตัวจริง

การนำแม่ปุ๋ยเคมีมาผสมเอง ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนได้ดีกว่ามาตรการของ คสช. ที่ขอความร่วมมือให้พ่อค้าปุ๋ยลดราคาลงมากระสอบละ 40-50 บาทเท่านั้น หากส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเอง ในแบบ “ปุ๋ยสั่งตัด” ตามคุณภาพของดิน ด้วยการใช้โปรแกรมการวิจัยของ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้มากและยั่งยืนกว่ามาตรการชั่วคราวที่การลดราคาปุ๋ยจะหมดลงในวันที่ 31 ต.ค.นี้

นายร่ม วรรณประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น บอกว่า จากเดิมเคยใช้ปุ๋ยเคมีไร่ละ 100 กก.หรือ 1,180 บาทต่อไร่ แต่พอหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัดการใช้ปุ๋ยลดลงเหลือแค่เพียง 610 บาทต่อไร่ ช่วยลดค่าปุ๋ยได้ถึง 48%

นอกจากนั้น การใช้ปุ๋ยสั่งตัดยังทำให้ต้นข้าวได้ธาตุอาหารเพียงพอตรงกับความต้องการ ต้นข้าวจะแข็งแรงไม่อ่อนแอเป็นโรคง่าย จึงช่วยลดการใช้สารกำจัดแมลงและโรค ถึงขั้นที่ไม่ต้องซื้อยากำจัดแมลงมาใช้อีกเลย.