รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด (ระยะที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/0B8AtgBF7YhaGOGNpaVRBaFFOTk0

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)