คำแนะนำ ปุ๋ยสั่งตัด ข้าว (1)

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1LiaIWRmSJ9t_IGL3Yw8XIy_OgtU3UKT7

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)