ผู้ว่าฯ ขอนแก่นมีนโยบายขยายคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด”